Pravni akti

Pravne in druge akte fakultete sprejema Upravni odbor fakultete skladno s statutom.

Pravilnik o študiju na Fakulteti

Statut

Poslovnik kakovosti

Priloge Meril za izvolitev v nazive na Novi univerzi

Merila za izvolitev v nazive na Novi univerzi

Samoevalvacijsko poročilo