Poklicne možnosti

Diplomanti Fakultete za slovenske in mednarodne študije imajo veliko možnosti za zaposlitev, ker je poznavanje izvora in razvoja nacionalne identitete eden od temeljev za delovanje v državnih službah in organih, v diplomaciji, javni upravi, kulturi in znanosti naroda.

Program je tudi praktično usmerjen in kot tak vodi k inovativnemu razvoju projektov in uspešnih sodelovanj na različnih področjih. Praktična usposobljenost daje temelje za delovanje in razvoj na področju turizma, kulturne dediščine, upravljanje na lokalnem nivoju, svetovanje pri podjetniškem udejstvovanju ter v razvojnih projektih gospodarskih zbornic in gospodarstva itd.

Ustvarjalni, samoiniciativni in podjetni diplomati pa bodo s poznavanjem slovenoslovja lahko segli do vodilnih mest doma in v tujini.

Vaš naziv: diplomant slovenskih študijev (UN) / diplomantka slovenskih študijev (UN).

Okrajšava: dipl. slov. štud. (UN).

Novice

O fakulteti

Nova Univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Mestni trg 23
1000 Ljubljana


Referat

Kontaktna oseba:
Suzana Dejić, referentka za študentske in študijske zadeve

T: +386 5 934 47 62

E: referat@fsms.nova-uni.si


Uradne ure:

pon - čet: 8:30 do 15:30
pet: 8:30 do 14:30


Uradne ure po telefonu:
pon - pet: 10:00 do 12:00