Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov

Prvi prijavni rok za vpis po merilih za prehode poteka od 6. februarja do 30. marca 2018.

Drugi prijavni rok za vpis po merilih za prehode poteka od 1. do 15. septembra 2018.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Priloge k prijavi za vzporedni študij, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so:

IME PRILOGE

OPIS

OZNAKA

NAČIN ODDAJE

Dokazilo o srednješolski izobrazbi

original ali overjena kopija dokazila o pridobitvi ustrezne srednješolske izobrazbe

obvezna

Po pošti

Soglasje matične fakultete

original soglasje matične fakultete za vzporedni vpis na FSMŠ

Obvezna

Po pošti

Potrdilo o opravljenih izpitih

original ali overjena kopija potrdila o opravljenih izpitih za morebitno priznavanje izpitov na FSMŠ.

Obvezno za kandidate, ki uveljavljajo priznavanje izpitov

Po pošti

Kopija osebnega dokumenta

obvezna

Po pošti

Priloge k prijavi za študij diplomantov, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so:

IME PRILOGE

OPIS

OZNAKA

NAČIN ODDAJE

Dokazilo o srednješolski izobrazbi

original ali overjena kopija dokazila o pridobitvi ustrezne srednješolske izobrazbe

obvezna

Po pošti

Dokazilo o diplomiranju

original ali overjena kopija potrdila o diplomiranju, v primeru, da je kandidat pred tem že zaključil kakršno koli visokošolsko izobraževanje

Obvezna za kandidate, ki so že zaključili katero koli visokošolsko izobraževanje

Po pošti

Potrdilo o opravljenih izpitih

original ali overjena kopija potrdila o opravljenih izpitih za morebitno priznavanje izpitov na FSMŠ.

Obvezno za kandidate, ki uveljavljajo priznavanje izpitov

Po pošti

Kopija osebnega dokumenta

obvezna

Po pošti

Vpisna mesta za vzporedni študij:

1. letnik

Redni

Izredni

Slovenski študiji

0

5

Vpisna mesta za študij diplomantov:

1. letnik

Redni

Izredni

Slovenski študiji

20

20

Vpisni roki

  1. rok: 27. 7. – 17. 8. 2018

  2. rok: 25. 9. – 30. 9. 2018

Novice

O fakulteti

Nova Univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Mestni trg 23
1000 Ljubljana


Referat

Kontaktna oseba:
Suzana Dejić, referentka za študentske in študijske zadeve

T: +386 5 934 47 62

E: referat@fsms.nova-uni.si


Uradne ure:

pon - čet: 8:30 do 15:30
pet: 8:30 do 14:30


Uradne ure po telefonu:
pon - pet: 10:00 do 12:00